Metsas on suur tuleoht!

Päästeamet teatab: Pärnumaal on kehtestatud tuleohtliku aja piirangud alates 21. juulist 2021.

TULEOHTLIKUL AJAL ON METSA- JA MUU TAIMESTIKUGA NING TURBAPINNASEGA ALAL KEELATUD:

  • grillimine ja grillseadme kasutamine
  • lõkke tegemine
  • suitsetamine
  • liiklemine mootorsõidukiga sh parkimine va turbatöötlemis-, põllumajandus- ja metsatöödeks.

Keeld kehtib kuni korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni.

Tuleohtlik aeg alates 21.07.2021

Jalgsi või mootorita sõiduriistaga võib tuleohtlikul alal liigelda, kuid hoiduma peab tuleohtu kujutavatest tegevustest nagu suitsetamine, lõkke tegemine ja grillimine. Mootorsõidukitega on tuleohtlikul alal liiklemine keelatud.

Metsas võib vajadusel metsatöid läbi viia, seejuures vastutab sealse tegutsemise eest metsaomanik ise. Samuti on lubatud ka turbatöötlemise- ja põllumajandustööd. Teha lõket ega grillida ei tohi ka isiklikus ega RMK metsas.

Vaata lisaks: PÄÄSTEAMET

Grillida võib ainult oma isiklikus aias ning lõket teha ettevaatlikult ja mõistusega. Lõkkease peab olema mulla- või kivivalliga piiratud ning ilm ei tohi olla tuuline. Lõkke juures peavad olema esmased tulekustutusvahendid. Enne lõkke juurest lahkumist tuleb veenduda, et lõke oleks täielikult kustunud – lõkkel tuleb lasta täielikult ära põleda või see veega kustutada.

Vaata lisaks: PÄÄSTEAMET – KODU TULEOHUTUKS

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti.

Ka väike eksimus looduses võib kaasa tuua rängad tagajärjed – metsa- ja maastikupõlengud ohustavad loodust, seal elavaid loomi, inimesi ja nende kodusid. Tänavu on (19. juuli seisuga) aset leidnud 648 metsa- ja maastikutulekahju, neist 89 juulis.

Allikas: PÄÄSTEAMET