KUNSTLUMEST SUUSARADADE TOETUSEKS

Pikaajalised
toetajad:

Miks me küsime kunstlume tootmiseks toetust?

Paljude jaoks ehk polegi erilist vahet, kas suusatada looduslikul või kunstlumekattega rajal, ja kes pole seda proovinud, ei teagi, et erinevus on väga suur – alustades libisemisest ja lõpetades raja vastupidavusega heitlikele ilmadele.

Kindlasti on aga ka neid, kes teavad täpselt kõiki üksikasju lumekristallide võrdluseni välja. Üks on kindel – korralikult valmistatud suusarajal on sõidurõõm palju suurem ja hooaeg kestab kauem.

Ainuüksi looduslikule lumele lootma jäädes ei pruugi aga suusatamisest midagi välja tulla. On talvi, kus looduslikku lund on rohkelt ja saab edukalt suusarajad valmis teha. Mõnel teisel aastal jälle risti vastupidi.

Lisaks on nii Eesti kui ka kõikide ülejäänud maailma tippsuusavõistluste läbiviimise tingimuseks, et tiitlivõistlused peavad toimuma kunstlumega radadel. Seetõttu oleme Jõulumäel väga tõsiselt tegelenud kunstlumetootmise süsteemide väljaarendamisega. Paraku on aga lume tehislik tootmine üsna kallis ja ainult oma vahenditest ei piisa katmaks vajalikul hulgal kilomeetreid suusaradu kunstlumega.

Liitu kunstlume toetajaskonnaga!

JÕULUMÄE TERVISESPORDIKESKUS
1976. aastal alustati Pärnumaa esimese tervisespordikeskuse rajamist. Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus asutati Kultuuriministeeriumi poolt 17.04.2008. a. Tänaseks on Jõulumäe Tervisespordikeskus kujunenud mitmekülgsete võimalustega keskuseks, kus põhirõhk on looduses liikumisel ning võimalusel igaühel vabalt valida jõukohane ja meeldiv tegevus. Lisaks spordiüritustele, mis toimuvad nii tippsportlastele kui harrastajatele, on siin head võimalused ka koolituste, seminaride, laste spordi-, kultuuri- ja töölaagrite, õppepäevade, asutuste suve- ja talvepäevade, tiitlivõistluste jne korraldamiseks ning aktiivse puhkuse veetmiseks.

SUUSATAMINE, SIHTGRUPP
Murdmaasuusatamine on meie kõigi jaoks väga kõrgelt hinnatud sportlik tegevus – Eesti rahvussport pika ja järjepideva ajalooga. Tänu toetajate abiga loodud tingimustele kunstlume tootmiseks ja üle suve hoidmiseks, on Pärnumaa elanikel head võimalused suusatamiseks kvaliteetsetel suusaradadel detsembrist aprillini.

SAAVUTUSED, HOOAEG
Tihti on Eestis ja eriti Pärnumaal suhteliselt kesiste võimalustega suusatalv. Jõulumäe loodusliku lumekattega suusaradadel on harva võimalik suusatada terve hooaja jooksul, sedagi treeningsuusaga.

Tänu üle suve hoitud ja külmaperioodil juurde toodetud kunstlumele suudame tagada detsembrist kuni aprillini võimalused pidevalt suusatamiseks Jõulumäe kunstlumega kaetud suusaradadel. Võistlustega alustame jaanuaris ja hooaja viimased suusaüritused korraldame märtsis. Jõulumäel korraldatakse Eesti meistrivõistlusi täiskasvanuile ja noortele, Eesti seeniorsportlaste meistrivõistlusi murdmaasuusatamises, noortesarja etappe, Pärnumaa meistrivõistlusi, Jõulumäe murdmaasuusasarja, suusamaratoni, duatlonisarja võistlusi, hooajalõpu minituuri jpm. Kõik see saab võimalikuks tänu meie ühisele pingutusele.

Lisaks eelloetletule on hästihooldatud suusarajad ja kelgumägi hooajal valgustatud seitsmel õhtul nädalas, võimalus laenutada suuski jpm.

EELARVE
Kahjuks ei ole tervisespordikeskusel võimalik läbi oma eelarve finantseerida kunstlume tootmiseks, radade tegemiseks ja hooldamiseks kogu suusahooajal vajaminevat ligikaudu 45 000 eurot, vaid see jääb koostöö-projektiks toetajatega.

Möödunud talvel järgmiseks hooajaks varutud ja üle suve hoitud kunstlumi veetakse suusaradadele laiali 10. detsembri paiku või esimeste püsikülmade saabumisel. Ringi pikkus sõltub sellest, kui palju lund säilib.

VÄLJUNDPAKKUMISED
Eeltoodust tulenevalt pöördume Teie poole palvega toetada kunstlume tootmist, radade tegemist ja hooldamist vastavalt Teie võimalustele.

Toetajatele pakutavad sponsorpaketid:

TOETAJA pakett panusega vähemalt 3000 eurot

  • reklaambanner 1×2 m Jõulumäe Tervisespordikeskuse toetajate stendil ja staadionil 1 aastaks (banneri paigaldus ja hooldus Jõulumäe poolt)
  • logo tiitlivõistluste akrediteerimiskaartidel
  • logo toetajate stendil peamajas 1 aastaks
  • kutse tiitlivõistlustele
  • kutse toetajate tänuõhtule

TOETAJA pakett panusega vähemalt 2000 eurot

  • logo tiitlivõistluste akrediteerimiskaartidel
  • logo toetajate stendil peamajas 1 aastaks
  • kutse tiitlivõistlustele
  • kutse toetajate tänuõhtule

Jõulumäel on lisaks tehnikale (lumetootmise ja rajahoolduse süsteem) ning pühendunud töötajaskonnale loodud head tingimused sportimiseks, toitlustuseks, majutuseks, pesemise-riietumise tingimused. Võimalus tellida saunu, laenutada suuski (100 kmpl), mängida disc golf’i ja palju muid tegevusi. Suusarajad ja kelgumägi on hooajal õhtuti valgustatud.

Jõulumäe toetajateringi on aastate jooksul kuulunud üle 170 ettevõtte. Võlgneme neile ja kõikidele teistele vabatahtlikele mitte üksnes selle, millised täna oleme, vaid selle, et üldse olemas oleme.

Aitäh Teile!

KONTAKTANDMED
Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus
Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa 86504
www.joulumae.ee

Tel: +372 518 6142 Ι E-post: info@joulumae.ee
Kontaktisik: Enn Tasalain