SIHTASUTUS

Jõulumäe Tervisespordikeskust haldab Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus. Sihtasutus on asutatud 17.04.2008. Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.

Jõulumäe keskuse rajamist alustati 1976. aastal. Tänaseks on sellest kujunenud üks olulisemaid spordikeskusi Eestis, kus tegevus toimub aastaringselt. Jõulumäe tervisespordikeskust kasutavad nii harrastajad kui ka tippsportlased, see on kümnete erinevate Eesti spordialaliitude ja üleriigiliste spordiühingute treening- ja võistluspaik.

kultuuriministeerium-logo

Sihtasutuse eesmärk on liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, harrastus-, treening-, võistlus- ja koolituskeskuse arendamine ning haldamine, pakkumaks võimalusi loodushariduslikuks tegevuseks, harrastus- ja tippspordiga tegelemiseks ning aktiivse puhkuse veetmiseks looduses

Dokumendid

Juhtimine

Sihtasutuse juhtorganid on nõukogu ja juhatus. Nõukogu koosneb asutaja poolt määratud nõukogu liikmetest. Nõukogu nimetab juhatuse. Nõukogu ja juhatuse liikme volitused kestavad kuni viis aastat. 

Sihtasutuse nõukogu ja juhatuse nimekirja leiab asutaja veebilehelt: kul.ee

Nõukogu liikmete volituste kehtimise perioodid ja tasude suurused on leitavad siit

Sihtasutuse nõukogu liikmete tasud on kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Ülevaate nõukogu tööst sisaldub sihtasutuse majandusaasta aruande tegevusaruandes.

Sihtasutuse majandusteave

Sihtasutuse raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saab vaadata saldoandmike infosüsteemist, mis asub aadressil https://saldo.rtk.ee/saldo-app/

Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada tehingupartneri nimi: SA Jõulumäe Tervisespordikeskus või tehingupartneri kood: 011314 ning valida aruandeperiood, mida soovitakse vaadata.

Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus võtab vastu ainult masinloetavaid e-arveid.

Kvartaliaruanded:

Majandusaasta aruanded:

Sihtasutuse riigihanked

Sihtasutuse hankeid korraldatakse lähtudes Kultuuriministeeriumi hankekorrast ja aastasest hankeplaanist.

Sihtasutuse hankeplaanid:  2024  |  2023  |  2022  |  2021

Sihtasutuse hanketeated avaldatakse riigihangete registris. Hankija: Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus, registrikood 90005113.