MATKARAJAD

Kõik matkarajad sobivad ka jooksmiseks ja rattasõiduks

joulu-matkarajadVASAKPOOLSED
15 km ja 25 km

Tähistus värvitud puutüvedele, pööretel viidad, rajal kilomeetripostid.

joulu-matkarajadPAREMPOOLSED
5 km ja 10 km

Tähistus värvitud puutüvedele, pööretel viidad, rajal kilomeetripostid.

Kõik matkarajad algavad parklast kohvikumaja juurest.

Lisaks on tähistatud 3 km pikkune suusatamise imiteerimisrada. Tähistus on värvitud puudele püstise lillakassinise triibuna. Milleks ja kuidas imitatsioonitreeninguid teha, loe suusaprofessor Kaarel Zilmeri blogist 

Kõik loodusliku lumega suusarajad ehk TERVISERAJAD pikkusega 3 km, 5 km, 7.5 km ja 10 km on lumest vabal ajal avatud nii jooksjatele, ratturitele, kui matkajatele.

Soovid lühemat distantsi?
Kõndimiseks sobivad ka kõik
JOOKSURAJAD
500 m, 1 km, 1.5 km, 2 km, 3 km

15 km ja 25 km matkarajad

Need keskusest vasakul pool asuvad matkarajad viivad lõuna poole (Võiste suunas). 25 km matkarada jõuab Tolkuse rappa, raja äärde jääb Eesti kõrgeima luite Tornimäe harjale rajatud 18 m kõrgune vaatetorn, mille tipust näeb ümbritsevat loodust ja Pärnu lahte.

Huvilised saavad lisaks Jõulumäe 25 km matkarajale võtta plaani ka Luitemaa looduskaitseala tutvustava õpperaja 2.2 km. Matkaring kulgeb osaliselt laudteel ning viib Tolkuse raba suurima lauka ja Tornimäe vaatetornini. RMK Tolkuse õpperada tutvustav veebileht

Tagasiteel Jõulumäele kohtute RMK puhkealal suursuguse Kuninga männiga.

Jõulumäe matkaradadel on mugav käia nii lumega kui ka lumevabal ajal. Männimetsa looduslik pinnas hoiab raja kuivana. 

Suursugused luitemaastikud

“Meie kodu on nagu tuhandete aastate vanused Edela-Eesti rannaluited, mis iidse pinnavormina on kaetud ja ümbritsetud vastsest ja värskest. Sealt Läti lähedalt Häädemeeste juurest hargnevad Rannametsa ja Soometsa luitestikud, mis jätavad enda vahele Tolkuse raba, et siis Tahkuranna juures jälle kokku saada.
Need ürgsed pinnareljeefid on ümbritsetud soo-, metsa- ja meremaastikest, kaetud palusambla ja pohladega, kanarbiku ja männikutega, kus leidub ka looduskaitsealust vareskolda. Seal nõlvadel uitab metsaloomi, roomab roomajaid, siblib sisalikke ning latvade vahel lendleb merikotkaid ja kassikakke, aga ka nõmmelõokesi ning lõopistrikke. Jalgradadele lisaks leidub autoteid ning peale turismirajatiste ka mitmesugust inimasustust.” – Peaminister Jüri Ratas 22.02.2020

Jõulumäe Tervisespordikeskus piirneb Uulu-Võiste maastikukaitsealaga, enamik keskuse liikumisradu asuvad nimetatud maastikukaitsealal, Luitemaa looduskaitsealal ja Luitemaa hoiuala piirkonnas. Tegemist on männimetsaga kaetud luitemaastikuga, mille metsakoosluse maastikuilmet peame ülioluliseks, et säiliks külastajasõbralik puhkemets.

Just selle metsastunud luidete elupaigatüübi ehk luitemännikute maastiku suhtes valitseb kõige suurem huvi nende rekreatiivseks kasutuseks. Selle teeb kasutajate jaoks atraktiivseks ühelt poolt hõre turvatunnet tekitav metsakooslus ühes marja- ning seenterohke alusrindega ning teisalt sportlikumatele harrastajatele vajalikku koormust ja vahelust pakkuv vahelduv luidetega reljeef. Uulu-Võiste maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026, Keskkonnaamet 2016