Tähelepanu! Täiendavad piirangud seoses eriolukorraga

Alates 25.03.2020 kehtivad täiendavad piirangud inimestevahelise distantsi kohta avalikus ruumis:

• Avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel, promenaadidel, tervise- ja matkaradadel ja siseruumides tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet.

• Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest (piirang ei kehti koos liikuvatele peredele).
Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.

Eriolukorra meetmete järgimine on iga inimese kohustus.

Loe lisaks kriis.ee

covid-19-soovitused
!