Tuleohtlik aeg!

06.07.2023

Tuleohtlik aeg on läbi 06.07.2023. Kuigi piirangud leevenevad, tuleb tuld tehes ja grillides olla endiselt ettevaatlik. 

13.06.2023

Päästeameti teatel algab alates 14. juunist Eestis tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on kehtestatud piirangud.

Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel (sh RMK metsaaladel) keelatud:

  • grillimine ja grillseadme kasutamine
  • lõkke tegemine
  • suitsetamine

Keeld kehtib kuni korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni.

Tuleohu indeks 13.06.2023

Tuleohtlikul ajal on keelatud vabas looduses lõket teha, grillida ja suitsetada, sest ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine ja lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel.

Vaata lisaks: PÄÄSTEAMET

Grillida võib ainult oma isiklikus aias ning lõket teha ettevaatlikult ja mõistusega. Lõkkease peab olema mulla- või kivivalliga piiratud ning ilm ei tohi olla tuuline. Lõkke juures peavad olema esmased tulekustutusvahendid. Enne lõkke juurest lahkumist tuleb veenduda, et lõke oleks täielikult kustunud – lõkkel tuleb lasta täielikult ära põleda või see veega kustutada. Võimalusel tasub tule tegemist vältida.

Vaata lisaks: PÄÄSTEAMET – KODU TULEOHUTUKS

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Keskonnaagentuuri ilmateenistuse tuleohukaarti. 

Ka väike eksimus looduses võib kaasa tuua rängad tagajärjed – metsa- ja maastikupõlengud ohustavad loodust, seal elavaid loomi, inimesi ja nende kodusid. Tänavu on aset leidnud 601 metsa- ja maastikutulekahju, neist 65 juunis.

Allikas: PÄÄSTEAMET